ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα AMORAY προτείνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης για τους Εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας (Yoth workers), με στόχο την αναγνώριση του ρόλου τους στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς Νέους Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο.

Με βάση την ανάλυση των αναγκών της ομάδας στόχου στην αρχή του έργου, οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει ένα «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αποτίμηση της ψυχικής υγείας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τους Youth workers», ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και διασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική πιστοποίηση σε όλη την Ε.Ε.. Το πρόγραμμα σπουδών θα θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη του περιεχομένου της κατάρτισης. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα AMORAY θα παρέχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα εισαγάγει ένα φόρουμ επικοινωνίας και μια πύλη για σχετικό υλικό ψυχοεκπαίδευσης.

Στο δεύτερο μέρος αυτού του διετούς έργου, 100 Youth workers θα εκπαιδευτούν και 500 νέοι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο θα επωφεληθούν από αξιολογήσεις ψυχικής υγείας και από προσαρμοσμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Η πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία.